Zespół Echo24

zarząd

redaktor naczelna

p.o. redaktor naczelnej

wydawcy

prowadzący

dziennikarze

operatorzy

realizacja telewizyjna

reklama i marketing